BLADE, FR WIPER, LH

ใบปัดนํ้าฝนหน้าLH

  • หมายเลขอะไหล่ : 85222-50050
  • ประเภท : ไฟฟ้า
  • กลุ่ม : อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX
  • รายละเอียด :
  • ปี : 1994-1994
  • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
    LEXUS_LS400 UCF20
  • ราคาปกติ : 915.00 บาท -10%
  • ราคาพิเศษ : 823.50 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 85214-50090
ชื่ออังกฤษ: RUBBER, WIPER BLADE
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝน
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 348.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 313.20 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85222-50050
ชื่ออังกฤษ: BLADE, FR WIPER, LH
ชื่อไทย: ใบปัดนํ้าฝนหน้าLH
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 915.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 823.50 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด