BLADE FR WIPER LH

ใบปัดน้ำฝนข้างซ้าย

  • หมายเลขอะไหล่ : 85222-20380
  • ประเภท : ไฟฟ้า
  • กลุ่ม : อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX
  • รายละเอียด :
  • ปี : 1993-1993
  • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
    CELICA ST20#
  • ราคาปกติ : 755.00 บาท -10%
  • ราคาพิเศษ : 679.50 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 85211-20390
ชื่ออังกฤษ: ARM, FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ก้านปัดน้ำฝนหน้าข้างขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า

ราคาปกติ : 2,390.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 2,151.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85211-20440
ชื่ออังกฤษ: ARM, FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ก้านปัดน้ำฝนหน้าข้างขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า

ราคาปกติ : 3,005.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 2,704.50 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85212-20350
ชื่ออังกฤษ: BLADE, FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ใบปัดนํ้าฝน ขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 825.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 742.50 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85214-60020
ชื่ออังกฤษ: RUBBER, WIPER BLADE
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝน
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 317.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 285.30 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด