อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

ก้านปัดน้ำฝนขวา

P/N: 85211-04020
ราคาปกติ: 1,310.00 ฿
ราคาพิเศษ: 1,179.00 ฿
ประหยัดได้ถึง 131.00 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
HILUX

ก้านปัดน้ำฝนซ้าย

P/N: 85221-04020
ราคาปกติ: 1,310.00 ฿
ราคาพิเศษ: 1,179.00 ฿
ประหยัดได้ถึง 131.00 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
HILUX

ใบปัดน้ำฝนซ้าย

P/N: 85222-04020
ราคาปกติ: 700.00 ฿
ราคาพิเศษ: 630.00 ฿
ประหยัดได้ถึง 70.00 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
HILUX