RUBBER, WIPER BLADE

ยางใบปัดน้ำฝน

  • หมายเลขอะไหล่ : 85214-68011
  • ประเภท : ไฟฟ้า
  • กลุ่ม : อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX
  • รายละเอียด :
  • ปี : 2005-2008
  • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
    VIOS NCP93
  • ราคาปกติ : 224.00 บาท -10%
  • ราคาพิเศษ : 201.60 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 85211-0D101
ชื่ออังกฤษ: ARM FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ก้านปัดน้ำฝนหน้าข้างขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า

ราคาปกติ : 1,030.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 927.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85212-0D040
ชื่ออังกฤษ: BLADE FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ใบปัดน้ำฝน
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 720.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 648.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85214-0D060
ชื่ออังกฤษ: BLADE RUBBER
ชื่อไทย: ยางใบปัดน้ำฝน
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 203.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 182.70 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85214-50100
ชื่ออังกฤษ: RUBBER, WIPER BLADE
ชื่อไทย: ยางใบปัดน้ำฝน
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 690.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 621.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด