BLADE, FR WIPER, RH

ใบปัดน้ำฝนข้างขวา

  • หมายเลขอะไหล่ : 85212-26111
  • ประเภท : ไฟฟ้า
  • กลุ่ม : อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX
  • รายละเอียด :
  • ปี : 2013-2013
  • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
    HIACE KDH2##
  • ราคาปกติ : 760.00 บาท -10%
  • ราคาพิเศษ : 684.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 85190-95J12
ชื่ออังกฤษ: ARM ASSY, WIPER, NO.
ชื่อไทย: ก้านปัดน้ำฝน
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า

ราคาปกติ : 2,235.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 2,011.50 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85210-95J12
ชื่ออังกฤษ: ARM ASSY, WIPER, NO.
ชื่อไทย: ก้านปัดน้ำฝน
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า

ราคาปกติ : 2,570.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 2,313.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85211-0L010
ชื่ออังกฤษ: ARM, FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ก้านปัดน้ำฝนหน้าข้างขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า

ราคาปกติ : 1,135.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 1,021.50 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85211-26030
ชื่ออังกฤษ: ARM, FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ก้านปัดน้ำฝนหน้า
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า

ราคาปกติ : 2,020.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 1,818.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด