อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

ก้านปัดน้ำฝนหน้า...

P/N: 85211-20390
ราคาปกติ: 2,390.00 ฿
ราคาพิเศษ: 2,151.00 ฿
ประหยัดได้ถึง 239.00 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
CELICA

ก้านปัดน้ำฝนหน้า...

P/N: 85211-20440
ราคาปกติ: 3,005.00 ฿
ราคาพิเศษ: 2,704.50 ฿
ประหยัดได้ถึง 300.50 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
CELICA

ใบปัดนํ้าฝน ขวา

P/N: 85212-20350
ราคาปกติ: 825.00 ฿
ราคาพิเศษ: 742.50 ฿
ประหยัดได้ถึง 82.50 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
CELICA

ยางปัดน้ำฝน

P/N: 85214-60020
ราคาปกติ: 317.00 ฿
ราคาพิเศษ: 285.30 ฿
ประหยัดได้ถึง 31.70 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
CELICA

ก้านปัดน้ำฝนข้าง...

P/N: 85221-20390
ราคาปกติ: 1,790.00 ฿
ราคาพิเศษ: 1,611.00 ฿
ประหยัดได้ถึง 179.00 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
CELICA

ก้านปัดน้ำฝนข้าง...

P/N: 85221-20430
ราคาปกติ: 2,195.00 ฿
ราคาพิเศษ: 1,975.50 ฿
ประหยัดได้ถึง 219.50 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
CELICA

ใบปัดน้ำฝนข้างซ...

P/N: 85222-20380
ราคาปกติ: 755.00 ฿
ราคาพิเศษ: 679.50 ฿
ประหยัดได้ถึง 75.50 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
CELICA