ELEMENT, AIR REFINER

ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ

  • หมายเลขอะไหล่ : A-87139-02130
  • ประเภท : ตัวถัง
  • กลุ่ม : อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX
  • รายละเอียด :
  • ปี : 2013-2015
  • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
    CAMRY AVV50 ACV51 ASV5
  • ราคาปกติ : 545.00 บาท -10%
  • ราคาพิเศษ : 490.50 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: A-85212-06040
ชื่ออังกฤษ: BLADE FR WIPER,RH
ชื่อไทย: ใบปัดน้ำฝนข้างขวา
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 1,100.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 990.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: A-85222-06040
ชื่ออังกฤษ: BLADE, FR WIPER, LH
ชื่อไทย: ใบปัดน้ำฝนข้างซ้าย
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 710.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 639.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: A-85214-02070
ชื่ออังกฤษ: BLADE RUBBER
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝนขวา
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 322.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 289.80 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: A-85214-0K040
ชื่ออังกฤษ: BLADE RUBBER
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝน
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 120.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 108.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด