BLADE, FR WIPER, LH

ใบปัดน้ำฝนข้างซ้าย

  • หมายเลขอะไหล่ : A-85222-02081
  • ประเภท : ตัวถัง
  • กลุ่ม : อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX
  • รายละเอียด :
  • ปี : 2001-2008
  • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
    COROLLA ZZE12#
  • ราคาปกติ : 458.00 บาท -10%
  • ราคาพิเศษ : 412.20 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: A-85214-02070
ชื่ออังกฤษ: BLADE RUBBER
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝนขวา
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 322.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 289.80 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: A-85214-02091
ชื่ออังกฤษ: BLADE RUBBER
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝน
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 239.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 215.10 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: A-87139-02100
ชื่ออังกฤษ: ELEMENT, AIR REFINER
ชื่อไทย: ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคา : 460.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: A-87139-06080
ชื่ออังกฤษ: ELEMENT, AIR REFINER
ชื่อไทย: ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 460.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 414.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด