HOOK, LUGGAGE COMPARTMENT TRIM, NO.1

ตัวล็อคแผงท้ายรถ

 • หมายเลขอะไหล่ : 64725-0K010-E0
 • ประเภท : ตัวถัง
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด :

  INOVA KUN40 TGN40

 • ปี : 2008-2016
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  INNOVA KUN40 TGN4#
 • จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 131.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 69.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 76851-YZB03-4
ชื่ออังกฤษ: COVER FR SPOILER
ชื่อไทย: สปอยเลอร์กันชนหน้า
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 2,228.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 68294-0K040
ชื่ออังกฤษ: DAM, BACK DOOR GLASS ADHESIVE
ชื่อไทย: ยางรองกระจกฝาท้ายบน
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 92.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 64725-0K010-E0
ชื่ออังกฤษ: HOOK, LUGGAGE COMPARTMENT TRIM, NO.1
ชื่อไทย: ตัวล็อคแผงท้ายรถ
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 69.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 68142-0K040
ชื่ออังกฤษ: RUN, RR DOOR GLASS, RH
ชื่อไทย: ยางร่องกระจกหน้าซ้าย
ประเภท: ตัวถัง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 903.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด