GASKET, SPARK PLUG TUBE

ซีลยางปลอกหัวเทียน

 • หมายเลขอะไหล่ : 11193-15010
 • ประเภท : เครื่องยนต์
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด :

  อะไหล่ใช้กับรถ รุ่น AL50 Soluna ปี 1996-2003

 • ปี : 1996-2003
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  SOLUNA AL5
 • จำนวนคงเหลือ : 4 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 365.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 284.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 13041-15030-02
ชื่ออังกฤษ: BEARING SET, CONNECTING ROD
ชื่อไทย: ชาร์ปก้าน
ประเภท: เครื่องยนต์
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 3 ชิ้น

ราคา : 202.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 11704-16010
ชื่ออังกฤษ: BEARING SET, CRANKSHAFT, U/S 0.25
ชื่อไทย: ชาร์พอก U/S 0.25
ประเภท: เครื่องยนต์
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 1,088.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 90461-08718
ชื่ออังกฤษ: CLAMP
ชื่อไทย: เหล็กรัด
ประเภท: เครื่องยนต์
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 202.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 11193-15010
ชื่ออังกฤษ: GASKET, SPARK PLUG TUBE
ชื่อไทย: ซีลยางปลอกหัวเทียน
ประเภท: เครื่องยนต์
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 4 ชิ้น

ราคา : 284.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด