BULB,ASSY

หลอดไฟสวิทช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง

 • หมายเลขอะไหล่ : 84999-70006
 • ประเภท : ไฟฟ้า
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด :

  อะไหล่ใหม่ สภาพสมบูรณ์ใช้กับรถ CORONA ปี 1996 ถึง 1999  AT190

 • ปี : 1996-1999
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  CORONA AT190
 • จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 235.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 210.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 84999-70006
ชื่ออังกฤษ: BULB,ASSY
ชื่อไทย: หลอดไฟสวิทช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 210.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด