ARM ASSY

ปีกนกตัวบนขวา

 • หมายเลขอะไหล่ : 48610-29095
 • ประเภท : ช่วงล่าง
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด :

  อะไหล่ใหม่ใช้กับรุ่น  KZH120 รถตู้ HIACE ปี 2000

 • ปี : 2000-2000
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  HIACE RZH10#
 • จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 16,050.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 8,427.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 48610-29095
ชื่ออังกฤษ: ARM ASSY
ชื่อไทย: ปีกนกตัวบนขวา
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 8,427.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 90910-02092
ชื่ออังกฤษ: BOLT
ชื่อไทย:
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 184.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 90385-18008
ชื่ออังกฤษ: BUSH
ชื่อไทย: ยางหูแหนบ
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 4 ชิ้น

ราคา : 29.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 31210-04040
ชื่ออังกฤษ: COVER A/S CLUTCH
ชื่อไทย: จานกดคลัทช์
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 1,567.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด