ANTENNA ASSY, W/HOLDER

เสาอากาศ

 • หมายเลขอะไหล่ : 86300-BZ010
 • ประเภท : ไฟฟ้า
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด : เสาอากาศ AVANZA ปี 04-06 F601+F602
 • ปี : 2004-2006
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  AVANZA F601
 • จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 1,590.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 1,002.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 86300-BZ010
ชื่ออังกฤษ: ANTENNA ASSY, W/HOLDER
ชื่อไทย: เสาอากาศ
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 1,002.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 81560-BZ070
ชื่ออังกฤษ: LAMP ASSY, RR COMBINATION, LH
ชื่อไทย: ไฟท้ายข้างซ้ายชุดใหญ่
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 4 ชิ้น

ราคา : 1,092.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85214-BZ020
ชื่ออังกฤษ: RUBBER, WIPER BLADE
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝนขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ EASY TO FIX
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 215.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85214-BZ010
ชื่ออังกฤษ: RUBBER, WIPER BLADE
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝนซ้าย
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ EASY TO FIX
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 139.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด