ACTUATOR ASSY, BRAKE W/FLUID

แอคชูเอเตอร์ เอ.บี.เอส

 • หมายเลขอะไหล่ : 44050-32010
 • ประเภท : ช่วงล่าง
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด :

  แอคทูเอเตอร์ เอ.บี.เอส ALHPARD

 • ปี : 1999-2002
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  CELICA ZZT231
 • จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 63,800.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 33,495.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 44050-32010
ชื่ออังกฤษ: ACTUATOR ASSY, BRAKE W/FLUID
ชื่อไทย: แอคชูเอเตอร์ เอ.บี.เอส
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 33,495.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 47731-14120
ชื่ออังกฤษ: PISTON DISC BRAKE
ชื่อไทย: ลูกสูบดิสเบรคล้อหน้า
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 483.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 47731-20230
ชื่ออังกฤษ: PISTON DISC BRAKE
ชื่อไทย: ลูกสูบดิสเบรคล้อหน้า
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 453.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 90311-30006
ชื่ออังกฤษ: SEAL, TYPE T OIL
ชื่อไทย: ซีลหน้าเกียรืMTM
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 2 ชิ้น

ราคา : 76.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด