ABSORBER ASSY,SHOCK FR RH

โช้คอัพหน้าข้างขวา

 • หมายเลขอะไหล่ : 48510-09T40
 • ประเภท : ช่วงล่าง
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด :

  COROLLA/ALTIS (ASIA)
  ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW

 • ปี : 2007-2010
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  COROLLA
 • จำนวนคงเหลือ : 2 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 4,740.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 2,489.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 48520-09P00
ชื่ออังกฤษ: ABSORBER ASSY, SHOCK, FR LH
ชื่อไทย: โช้คอัพหน้าข้างซ้าย
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 1,360.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 48520-09L60
ชื่ออังกฤษ: ABSORBER ASSY, SHOCK, FR LH
ชื่อไทย: โช้คอัพหน้าข้างซ้าย
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 1,302.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 48510-09T40
ชื่ออังกฤษ: ABSORBER ASSY,SHOCK FR RH
ชื่อไทย: โช้คอัพหน้าข้างขวา
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 2 ชิ้น

ราคา : 2,489.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 48069-02260
ชื่ออังกฤษ: ARM SUB-ASSY, SUSPENSION LWR LH W/BUSH
ชื่อไทย: ปีกนกล่างซ้าย
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 0 ชิ้น

ราคา : 583.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด