ABSORBER ASSY, SHOCK, FR

โช๊คอัพหน้า ซ้าย Vigo SCB

 • หมายเลขอะไหล่ : 48510-09J40
 • ประเภท : ช่วงล่าง
 • กลุ่ม : อะไหล่ลดราคาพิเศษ
 • รายละเอียด : โช๊คอัพหน้า ซ้าย Vigo SCB Fortuner ปี 2005
 • ปี : 2003-2005
 • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
  HILUX_VIGO KUN1#
 • จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น
 • ราคาปกติ : 2,170.00 บาท
 • ราคาพิเศษ : 1,595.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 48510-09J40
ชื่ออังกฤษ: ABSORBER ASSY, SHOCK, FR
ชื่อไทย: โช๊คอัพหน้า ซ้าย Vigo SCB
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 1,595.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 48531-09810
ชื่ออังกฤษ: ABSORBER SET, SHOCK, RR
ชื่อไทย: โช๊คอัพหลังซ้ายขวา
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 577.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 44050-71040
ชื่ออังกฤษ: ACTUATOR ASSY, BRAKE W/FLUID
ชื่อไทย: แอคชูเอเตอร์ เอ.บี.เอส
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 1 ชิ้น

ราคา : 29,069.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 90942-02047
ชื่ออังกฤษ: BOLT, HUB
ชื่อไทย: โบลน๊อตล้อ
ประเภท: ช่วงล่าง
กลุ่ม: อะไหล่ลดราคาพิเศษ
จำนวน : 3 ชิ้น

ราคา : 72.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด