ประแจปากตาย 273 มม.S2-2632
- ขนาดประแจ (S) 26x32 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D1) 54 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D2) 65.5 mm.
- ความหนาของปากตาย (T1) 10.5 mm.
- ความหนาของปากตาย (T2) 10.5 mm.
- ความยาวทั้งตัว (L) 273 mm.
- น้ำหนัก(g) 460 g.