-ขนาดของ ลูกบ๊อกซ์ (S) = 16 mm
-ความกว้างของลูกบ๊อกซ์ (D1) = 22 mm
-ความกว้างที่ท้าย (D2) = 21 mm
-ความสูงของรูชัน (H) = 17 mm
-ความยาวทั้งหมด(L) = 70 mm
-ความยาวระหว่างช่วง (l) = 58.5 mm
-หนัก (g) = 102 g