-ขนาดของหัวลูกบ๊อกซ์ (S) 14 mm.
-ความกว้างของบ๊อกซ์ (D1) 20 mm.
-ความกว้างที่ท้ายบ๊อกซ์ (D2) 19 mm.
-ความสูงของรูขัน (H) 8.5 mm.
-ความยาวบางส่วนของลูกบ๊อกซ์ (l) 13.5 mm.
-ความยาวทั้งหมด (L) 25 mm.
-น้ำหนัก 34 g.