เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 28.40 mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 30 mm
ความยาว 85 mm
น้ำหนัก 255 กรัม